آب، برق و سوخت در صدر تورم

آب، برق و سوخت در صدر تورم
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه گروه آب، برق و سوخت ۲۷.۹ درصد بوده است که از میان سایر گروه‌های خوراکی و غیرخوراکی و خدمات بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده است.

آب، برق و سوخت در صدر تورم

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه گروه آب، برق و سوخت ۲۷.۹ درصد بوده است که از میان سایر گروه‌های خوراکی و غیرخوراکی و خدمات بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده است.
آب، برق و سوخت در صدر تورم

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس