آباته: میلان باید در لیگ قهرمانان باشد

آباته: میلان باید در لیگ قهرمانان باشد
ایگوناسیو آباته، مدافع کناری و ایتالیایی میلان معتقد است که میلان باید فصل آینده سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند و دیگر نباید دور از این مسابقات معتبر باشد.

آباته: میلان باید در لیگ قهرمانان باشد

ایگوناسیو آباته، مدافع کناری و ایتالیایی میلان معتقد است که میلان باید فصل آینده سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند و دیگر نباید دور از این مسابقات معتبر باشد.
آباته: میلان باید در لیگ قهرمانان باشد

خبرگزاری دانشگاه های کشور

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس