آغاز بازسازی ورزشگاه آنفیلد (عکس)

آغاز بازسازی ورزشگاه آنفیلد (عکس)
روند بازسازی ورزشگاه اختصاصی لیورپول، آنفیلد، برای افزایش گنجایش این ورزشگاه به 54 هزار نفر آغاز شد.

آغاز بازسازی ورزشگاه آنفیلد (عکس)

روند بازسازی ورزشگاه اختصاصی لیورپول، آنفیلد، برای افزایش گنجایش این ورزشگاه به 54 هزار نفر آغاز شد.
آغاز بازسازی ورزشگاه آنفیلد (عکس)

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس