آقای مظلومی با بلیت همین ها سوار قطار استقلال شدی

آقای مظلومی با بلیت همین ها سوار قطار استقلال شدی
پرویز مظلومی در برنامه نود از افرادی انتقاد کرد که پس از شکست در دربی، او را حمایت نکردند.

آقای مظلومی با بلیت همین ها سوار قطار استقلال شدی

پرویز مظلومی در برنامه نود از افرادی انتقاد کرد که پس از شکست در دربی، او را حمایت نکردند.
آقای مظلومی با بلیت همین ها سوار قطار استقلال شدی

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس