آماده‌سازی نقش‌جهان تا پایان شهریور؛/ چند خبر کوتاه از باشگاه سپاهان اصفهان

آماده‌سازی نقش‌جهان تا پایان شهریور؛/ چند خبر کوتاه از باشگاه سپاهان اصفهان
تیم فوتبال سپاهان با پشت سر گذاشتن مرخصی چند روزه بازیکنان، وارد فاز آمادگی برای ادامه لیگ شانزدهم شده است.

آماده‌سازی نقش‌جهان تا پایان شهریور؛/ چند خبر کوتاه از باشگاه سپاهان اصفهان

تیم فوتبال سپاهان با پشت سر گذاشتن مرخصی چند روزه بازیکنان، وارد فاز آمادگی برای ادامه لیگ شانزدهم شده است.
آماده‌سازی نقش‌جهان تا پایان شهریور؛/ چند خبر کوتاه از باشگاه سپاهان اصفهان

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس