آمادگی ترکیه برای پرداخت غرامت به روسیه

آمادگی ترکیه برای پرداخت غرامت به روسیه

نخست وزیر ترکیه از آمادگی کشورش برای پرداخت غرامت به روسیه به دلیل سرنگونی جنگنده این کشور در مرزهای سوریه خبر داد.

آمادگی ترکیه برای پرداخت غرامت به روسیه

(image)

نخست وزیر ترکیه از آمادگی کشورش برای پرداخت غرامت به روسیه به دلیل سرنگونی جنگنده این کشور در مرزهای سوریه خبر داد.

آمادگی ترکیه برای پرداخت غرامت به روسیه

خبرگذاری خوزستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس