آمریکا به روسیه هشدار نظامی داد

آمریکا به روسیه هشدار نظامی داد
واشنگتن به مسکو هشدار داد پرواز نزدیک جنگنده‌های روسی را متوقف کند.

آمریکا به روسیه هشدار نظامی داد

واشنگتن به مسکو هشدار داد پرواز نزدیک جنگنده‌های روسی را متوقف کند.
آمریکا به روسیه هشدار نظامی داد

مهارت برتر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس