آنچلوتی: در پیش‌فصل، نتایج مهم نیستند

آنچلوتی: در پیش‌فصل، نتایج مهم نیستند
کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ مدعی شد که در بازی های دوستانه پیش فصل، آمادگی تیم اهمیت بیشتری نسبت به نتایج دارد.

آنچلوتی: در پیش‌فصل، نتایج مهم نیستند

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ مدعی شد که در بازی های دوستانه پیش فصل، آمادگی تیم اهمیت بیشتری نسبت به نتایج دارد.
آنچلوتی: در پیش‌فصل، نتایج مهم نیستند

صبحانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس