آگهی استخدامی آشپزخانه قادری رشت 2016-06-20

استخدام آشپزخانه قادری در رشت
  به تعدادی کارگر ساده جهت همکاری در آشپزخانه قادری در رشت نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۱۲۳۲۰۳۳۷

استخدام آشپزخانه قادری در رشت

  به تعدادی کارگر ساده جهت همکاری در آشپزخانه قادری در رشت نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۱۲۳۲۰۳۳۷
استخدام آشپزخانه قادری در رشت

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس