آگهی استخدامی آشپز جهت خورشت 2016-07-04

استخدام آشپز جهت بخش انواع خورشت
  به یک خانم آشپز به طور نیمه وقت جهت بخش انواع خورشت ایرانی و محلی در گیلان نیازمندیم. ساعت کار ۱۶ الی ۲۱ و حقوق ماهیانه ۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد. تلفن تماس: ۰۹۱۱۳۳۶۱۶۴۸

استخدام آشپز جهت بخش انواع خورشت

  به یک خانم آشپز به طور نیمه وقت جهت بخش انواع خورشت ایرانی و محلی در گیلان نیازمندیم. ساعت کار ۱۶ الی ۲۱ و حقوق ماهیانه ۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد. تلفن تماس: ۰۹۱۱۳۳۶۱۶۴۸
استخدام آشپز جهت بخش انواع خورشت

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس