آگهی استخدامی آشپز کار صنعتی 2016-08-07

استخدام آشپز جهت کار در یک آشپزخانه صنعتی
  یک آشپزخانه صنعتی در منطقه باجک قم به آشپز خانم یا آقا مجرب نیازمند است. شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۷۳۴۹۲ – ۳۷۵۰۰۹۰۹

استخدام آشپز جهت کار در یک آشپزخانه صنعتی

  یک آشپزخانه صنعتی در منطقه باجک قم به آشپز خانم یا آقا مجرب نیازمند است. شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۷۳۴۹۲ – ۳۷۵۰۰۹۰۹
استخدام آشپز جهت کار در یک آشپزخانه صنعتی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس