آگهی استخدامی آقا پخش شیراز 2016-07-14

استخدام آقا جهت پخش تراکت در شیراز
  به یک آقا جهت پخش تراکت بصورت ثابت نیازمندیم: عنوان شغلی شرایط حقوق شهر آقا جهت پخش تراکت بصورت ثابت (یکسال) هر روز ازساعت ۱۷ الی ۲۱ ۵۰۰/۰۰۰ تومان شیراز تلفن: ۰۹۱۷۲۰۰۰۲۰۸ – ۳۲۳۵۳۷۷۹  

استخدام آقا جهت پخش تراکت در شیراز

  به یک آقا جهت پخش تراکت بصورت ثابت نیازمندیم: عنوان شغلی شرایط حقوق شهر آقا جهت پخش تراکت بصورت ثابت (یکسال) هر روز ازساعت ۱۷ الی ۲۱ ۵۰۰/۰۰۰ تومان شیراز تلفن: ۰۹۱۷۲۰۰۰۲۰۸ – ۳۲۳۵۳۷۷۹  
استخدام آقا جهت پخش تراکت در شیراز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس