آگهی استخدامی آموزشگاه علوی شیراز 2016-05-12

استخدام آموزشگاه علوی در شیراز
  به تعدادی تراکت پخش کن آقا و خانم   با حقوق روزانه ۴۰ هزار تومان  جهت کار در شیراز نیازمندیم. آدرس:خیابان قصر دشت روبروی  کوچه ۵۰ – آموزشگاه علوی ساعت کار ۵ صبح الی ۱۰ صبح شماره تماس:۳۶۲۷۰۷۴۲

استخدام آموزشگاه علوی در شیراز

  به تعدادی تراکت پخش کن آقا و خانم   با حقوق روزانه ۴۰ هزار تومان  جهت کار در شیراز نیازمندیم. آدرس:خیابان قصر دشت روبروی  کوچه ۵۰ – آموزشگاه علوی ساعت کار ۵ صبح الی ۱۰ صبح شماره تماس:۳۶۲۷۰۷۴۲
استخدام آموزشگاه علوی در شیراز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس