آگهی استخدامی آژانس تلفنی قم 2016-05-15

استخدام آژانس تلفنی پرستو در قم
  آژانس تلفنی پرستو به تعدادی راننده متاهل دارای گواهینامه ب ۲ ماشین مدل بالای ۹۰ در قم نیازمندیم . شماره تماس :۰۹۱۲۲۵۲۷۰۲۸

استخدام آژانس تلفنی پرستو در قم

  آژانس تلفنی پرستو به تعدادی راننده متاهل دارای گواهینامه ب ۲ ماشین مدل بالای ۹۰ در قم نیازمندیم . شماره تماس :۰۹۱۲۲۵۲۷۰۲۸
استخدام آژانس تلفنی پرستو در قم

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس