آگهی استخدامی از مزایا شوند 2016-05-03

فرهنگیان از لحاظ حقوق و مزایا هم ردیف دانشگاهیان می شوند
  معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان کشور از لحاظ حقوق و مزایا هم ردیف دانشگاهیان می شوند. جهت ورود به صفحه اصلی اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان اینجا کلیک کنید به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، حمیدرضا کفاش گفت: یکی از دغدغه های جناب وزیر ارتقای شغلی فرهنگیان ومعلمان […]

فرهنگیان از لحاظ حقوق و مزایا هم ردیف دانشگاهیان می شوند

  معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان کشور از لحاظ حقوق و مزایا هم ردیف دانشگاهیان می شوند. جهت ورود به صفحه اصلی اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان اینجا کلیک کنید به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، حمیدرضا کفاش گفت: یکی از دغدغه های جناب وزیر ارتقای شغلی فرهنگیان ومعلمان […]
فرهنگیان از لحاظ حقوق و مزایا هم ردیف دانشگاهیان می شوند

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس