آگهی استخدامی از و بندی 2016-06-22

دعوت از مهندس مکانیک و مهندس برق جهت رتبه بندی
دعوت به همکاری مهندس مکانیک و برق در خوزستان به دو نفر مهندس مکانیک و مهندس برق با حداقل سه سال سابقه بیمه تامین اجتماعی جهت اخذ رتبه در خوزستان نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۶۰۱۰۰۲۳۲

دعوت از مهندس مکانیک و مهندس برق جهت رتبه بندی

دعوت به همکاری مهندس مکانیک و برق در خوزستان به دو نفر مهندس مکانیک و مهندس برق با حداقل سه سال سابقه بیمه تامین اجتماعی جهت اخذ رتبه در خوزستان نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۶۰۱۰۰۲۳۲
دعوت از مهندس مکانیک و مهندس برق جهت رتبه بندی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس