آگهی استخدامی استاد و تهران 2016-06-13

استخدام استاد کار و تکنسین تاسیسات در تهران
  به استاد کار و تکنسین تاسیسات (ابزوربشن ، دیگ و …)  در تهران نیازمندیم. ایمیل : sharifibox@gmail.com فکس : ۸۹۷۷۵۴۹۸

استخدام استاد کار و تکنسین تاسیسات در تهران

  به استاد کار و تکنسین تاسیسات (ابزوربشن ، دیگ و …)  در تهران نیازمندیم. ایمیل : sharifibox@gmail.com فکس : ۸۹۷۷۵۴۹۸
استخدام استاد کار و تکنسین تاسیسات در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس