آگهی استخدامی استخدام دارو الوند 2016-05-07

آگهی استخدام شرکت دارو سازی نانو الوند
  شرکت دارو سازی نانو الونددر تهران از واجدین شرایط دعوت به همکاری میکند: انبار دار آقا : حداقل لیسانس تسلط به نرم افزار همکاران سیستم آشنا به اصول و مفاهیم انبارداری حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط حداکثر سن ۳۰ سال محل فعالیت :سیمین دشت کرج آدرس ایمیل: warehouse@nanoalvand.com

آگهی استخدام شرکت دارو سازی نانو الوند

  شرکت دارو سازی نانو الونددر تهران از واجدین شرایط دعوت به همکاری میکند: انبار دار آقا : حداقل لیسانس تسلط به نرم افزار همکاران سیستم آشنا به اصول و مفاهیم انبارداری حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط حداکثر سن ۳۰ سال محل فعالیت :سیمین دشت کرج آدرس ایمیل: warehouse@nanoalvand.com
آگهی استخدام شرکت دارو سازی نانو الوند

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس