آگهی استخدامی استخدام در اصفهان 2016-06-25

شرایط استخدام در شهرداری اصفهان
شرایط ثبت نام در آزمون استخدامی‌شهرداری اصفهان دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها دانلود نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما شهرداری اصفهان به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی نیروی انسانی خود د با شرایط عمومی و اختصاصی،‌از متقاضیان واجد شرایط ثبت نام می نماید. الف- شرایط عمومی: ۱-داشتن حداقل۲۰سال و حداکثر سی و […]

شرایط استخدام در شهرداری اصفهان

شرایط ثبت نام در آزمون استخدامی‌شهرداری اصفهان دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها دانلود نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما شهرداری اصفهان به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی نیروی انسانی خود د با شرایط عمومی و اختصاصی،‌از متقاضیان واجد شرایط ثبت نام می نماید. الف- شرایط عمومی: ۱-داشتن حداقل۲۰سال و حداکثر سی و […]
شرایط استخدام در شهرداری اصفهان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس