آگهی استخدامی استخدام فراتر بجنورد 2016-04-07

آگهی استخدام شرکت فراتر از انتظار در بجنورد
  شرکت فراتر از انتظار (مرکز ارسال پیامک صوتی ) در بجنورد به تعدادی بازاریاب و منشی با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی نیازمند است. آدرس: چ راه مخابرات، دوچنار،  روبروی فروشگاه فرهنگیان تلفن: ۰۹۱۵۱۸۶۵۳۴۶- ۳۲۲۲۱۵۲۲

آگهی استخدام شرکت فراتر از انتظار در بجنورد

  شرکت فراتر از انتظار (مرکز ارسال پیامک صوتی ) در بجنورد به تعدادی بازاریاب و منشی با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی نیازمند است. آدرس: چ راه مخابرات، دوچنار،  روبروی فروشگاه فرهنگیان تلفن: ۰۹۱۵۱۸۶۵۳۴۶- ۳۲۲۲۱۵۲۲
آگهی استخدام شرکت فراتر از انتظار در بجنورد

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس