آگهی استخدامی انباردار یک غذایی 2016-08-04

استخدام انباردار در یک شرکت پخش مواد غذایی
  یک شرکت پخش مواد غذایی در مشهد به یک انباردار با حداقل مدرک فوق دیپلم نیازمند است. ترجیحا ساکن محدوده آخر وکیل آباد آدرس مراجعه : مطهری شمالی یک ، پلاک ۳۱ ساعت مراجعه ۹ الی ۱۷

استخدام انباردار در یک شرکت پخش مواد غذایی

  یک شرکت پخش مواد غذایی در مشهد به یک انباردار با حداقل مدرک فوق دیپلم نیازمند است. ترجیحا ساکن محدوده آخر وکیل آباد آدرس مراجعه : مطهری شمالی یک ، پلاک ۳۱ ساعت مراجعه ۹ الی ۱۷
استخدام انباردار در یک شرکت پخش مواد غذایی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس