آگهی استخدامی انبار جهت فود 2016-07-11

استخدام انبار دار آقا جهت کار در فست فود
  به یک انبار دار آقا جهت کار در فست فود در همدان نیازمندیم. ساعت کاری ۹.۳۰ الی ۱۵.۳۰ و ۱۸ الی ۲۴ شماره تماس:۰۹۱۸۵۰۷۲۰۰۸

استخدام انبار دار آقا جهت کار در فست فود

  به یک انبار دار آقا جهت کار در فست فود در همدان نیازمندیم. ساعت کاری ۹.۳۰ الی ۱۵.۳۰ و ۱۸ الی ۲۴ شماره تماس:۰۹۱۸۵۰۷۲۰۰۸
استخدام انبار دار آقا جهت کار در فست فود

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس