آگهی استخدامی اپراتور با البرز 2016-07-19

استخدام اپراتور خانم با مدرک دیپلم در البرز
  به تعدادی اپراتور خانم نیازمندیم: عنوان شغلی جنسیت تعداد مدرک تحصیلی حقوق و مزایا استان اپراتور خانم ۲۰ نفر فقط دیپلم بیمه ، سرویس ، غذا ، بینه تکمیلی  ، حقوق و مزایای عالی البرز تلفن: ۳۴۶۴۴۰۱۳ – ۳۴۶۴۲۵۳۲

استخدام اپراتور خانم با مدرک دیپلم در البرز

  به تعدادی اپراتور خانم نیازمندیم: عنوان شغلی جنسیت تعداد مدرک تحصیلی حقوق و مزایا استان اپراتور خانم ۲۰ نفر فقط دیپلم بیمه ، سرویس ، غذا ، بینه تکمیلی  ، حقوق و مزایای عالی البرز تلفن: ۳۴۶۴۴۰۱۳ – ۳۴۶۴۲۵۳۲
استخدام اپراتور خانم با مدرک دیپلم در البرز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس