آگهی استخدامی اپراتور و اصفهان 2016-05-12

استخدام اپراتور فروش و تحصیلدار در اصفهان
  به اپراتور فرو ش و تحصیلدار با ( شرایط اداره کار + قانون کار ) جهت پخش انحصاری مواد غذایی و شکلات در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۵۵۸۴۲۵۱ الی ۲ / ۰۹۳۵۶۵۴۷۸۰۸

استخدام اپراتور فروش و تحصیلدار در اصفهان

  به اپراتور فرو ش و تحصیلدار با ( شرایط اداره کار + قانون کار ) جهت پخش انحصاری مواد غذایی و شکلات در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۵۵۸۴۲۵۱ الی ۲ / ۰۹۳۵۶۵۴۷۸۰۸
استخدام اپراتور فروش و تحصیلدار در اصفهان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس