آگهی استخدامی بازاریاب در سیستم 2016-07-17

استخدام بازاریاب در شرکت همیاران سیستم
دعوت به همکاری شرکت همیاران سیستم شرکت همیاران سیستم فعال در پشتیبانی و نگهداری سیستم های کامپیوتری جهت تکمیل کادر بازاریابی خود در استان تهران دعوت به همکاری مینماید. عنوان شغلی مورد نیاز: بازاریاب حرفه ای شماره تماس: ۰۹۳۷۶۱۶۵۵۳۵ ایمیل: a.parsimail@gmail.com

استخدام بازاریاب در شرکت همیاران سیستم

دعوت به همکاری شرکت همیاران سیستم شرکت همیاران سیستم فعال در پشتیبانی و نگهداری سیستم های کامپیوتری جهت تکمیل کادر بازاریابی خود در استان تهران دعوت به همکاری مینماید. عنوان شغلی مورد نیاز: بازاریاب حرفه ای شماره تماس: ۰۹۳۷۶۱۶۵۵۳۵ ایمیل: a.parsimail@gmail.com
استخدام بازاریاب در شرکت همیاران سیستم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس