آگهی استخدامی بازاریاب زمینه صنعتی 2016-07-18

استخدام بازاریاب در زمینه تاسیسات ساختمانی و صنعتی
  به یک بازاریاب آقا یا خانم با تجربه در زمینه تاسیسات ساختمانی و صنعتی با حقوق و مزایای مکفی در گیلان نیازمندیم. تلفن تماس: ۳۳۵۰۳۵۵۱ و ۳۳۵۹۴۸۱۲

استخدام بازاریاب در زمینه تاسیسات ساختمانی و صنعتی

  به یک بازاریاب آقا یا خانم با تجربه در زمینه تاسیسات ساختمانی و صنعتی با حقوق و مزایای مکفی در گیلان نیازمندیم. تلفن تماس: ۳۳۵۰۳۵۵۱ و ۳۳۵۹۴۸۱۲
استخدام بازاریاب در زمینه تاسیسات ساختمانی و صنعتی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس