آگهی استخدامی بازرگانی ابزار چرومی 2016-05-01

استخدام بازرگانی ابزار و یراق چرومی
  بازرگانی ابزار و یراق چرومی واقع در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: حسابدار – کارشناس حسابداری – با ۳ سال سابقه کار خدمات و نظافتچی – دیپلم شماره تماس: ۰۹۱۷۲۵۱۲۵۱۶

استخدام بازرگانی ابزار و یراق چرومی

  بازرگانی ابزار و یراق چرومی واقع در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: حسابدار – کارشناس حسابداری – با ۳ سال سابقه کار خدمات و نظافتچی – دیپلم شماره تماس: ۰۹۱۷۲۵۱۲۵۱۶
استخدام بازرگانی ابزار و یراق چرومی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس