آگهی استخدامی بازرگانی بازرگانی طب 2016-05-05

استخدام بازرگانی صدرا طب
  بازرگانی صدرا طب در مشهد جهت تکمیل کادر خود منشی خانم جهت مدیریت امور دفتری استخدام می نماید. تلفن: ۰۹۱۵۴۰۳۰۰۳۵- ۰۹۳۵۳۶۸۱۲۵۱

استخدام بازرگانی صدرا طب

  بازرگانی صدرا طب در مشهد جهت تکمیل کادر خود منشی خانم جهت مدیریت امور دفتری استخدام می نماید. تلفن: ۰۹۱۵۴۰۳۰۰۳۵- ۰۹۳۵۳۶۸۱۲۵۱
استخدام بازرگانی صدرا طب

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس