آگهی استخدامی با رشته سیستم 2016-03-30

آشنایی با رشته مهندسی سیستم
آشنایی با رشته مهندسی سیستم دیباچه: ۴۸۰سال قبل از میلاد وقتی ارتش خشایار‌شاه با هزاران تیرانداز و کمان‌دار بسیار ماهر به یونان حمله کرد، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد ارتش ایران که در جنگ ترموپیل بر یونانی‌ها پیروز شده و مصریان و قوم آشور را شکست داده بود، در سالامین با شکست مواجه شود. دلیل این امر […]

آشنایی با رشته مهندسی سیستم

آشنایی با رشته مهندسی سیستم دیباچه: ۴۸۰سال قبل از میلاد وقتی ارتش خشایار‌شاه با هزاران تیرانداز و کمان‌دار بسیار ماهر به یونان حمله کرد، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد ارتش ایران که در جنگ ترموپیل بر یونانی‌ها پیروز شده و مصریان و قوم آشور را شکست داده بود، در سالامین با شکست مواجه شود. دلیل این امر […]
آشنایی با رشته مهندسی سیستم

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس