آگهی استخدامی برقکار ساختمانی اصفهان 2016-06-26

استخدام برقکار ساختمانی ماهر در اصفهان
  به نیروی برقکار ساختمانی ماهر زیر ۳۰ سال در اصفهان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۶۵۰۴۸۵۶۵

استخدام برقکار ساختمانی ماهر در اصفهان

  به نیروی برقکار ساختمانی ماهر زیر ۳۰ سال در اصفهان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۶۵۰۴۸۵۶۵
استخدام برقکار ساختمانی ماهر در اصفهان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس