آگهی استخدامی برقکار یکشنبه ۹۵ 2016-07-02

استخدام برقکار | یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵
آگهی استخدام برقکار در تهران برقکار ماهرونیمه ماهر برقکار ماهرونیمه ماهر , جهت منطقه غرب تهران , نیازمندیم ۰۹۱۹۵۷۴۲۷۴۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ برقکار نیمه ماهر , نیازمندیم ۰۹۳۵۵۲۶۰۱۱۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ دیپلم برق آقا , جهت ماشین سازی در شهریار , نیازمندیم دینار ۶۶۵۹۱۷۲۷ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک برقکار , دیپلم فنی , نیازمندیم ۲۲۸۱۱۳۳۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک کارگر ماهر […]

استخدام برقکار | یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵

آگهی استخدام برقکار در تهران برقکار ماهرونیمه ماهر برقکار ماهرونیمه ماهر , جهت منطقه غرب تهران , نیازمندیم ۰۹۱۹۵۷۴۲۷۴۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ برقکار نیمه ماهر , نیازمندیم ۰۹۳۵۵۲۶۰۱۱۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ دیپلم برق آقا , جهت ماشین سازی در شهریار , نیازمندیم دینار ۶۶۵۹۱۷۲۷ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک برقکار , دیپلم فنی , نیازمندیم ۲۲۸۱۱۳۳۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک کارگر ماهر […]
استخدام برقکار | یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس