آگهی استخدامی برنامه وب تهران 2016-05-13

استخدام برنامه نویس وب تمام وقت در تهران
آگهی استخدام برنامه نویس وب در تهران برنامه نویس تمام وقت مسلط به #ASP.NET MVC , C آشنا به  Javascript, CSS, HTML آشنا به Design Pattern، EF و MVVM, Knockoutjs حداقل دوسال سابقه کارمرتبط حقوق و مزایای عالی ارسال رزومه به eppad.co@gmail.com شماره تماس: ۰۲۱۸۸۱۹۳۵۷۲

استخدام برنامه نویس وب تمام وقت در تهران

آگهی استخدام برنامه نویس وب در تهران برنامه نویس تمام وقت مسلط به #ASP.NET MVC , C آشنا به  Javascript, CSS, HTML آشنا به Design Pattern، EF و MVVM, Knockoutjs حداقل دوسال سابقه کارمرتبط حقوق و مزایای عالی ارسال رزومه به eppad.co@gmail.com شماره تماس: ۰۲۱۸۸۱۹۳۵۷۲
استخدام برنامه نویس وب تمام وقت در تهران

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس