آگهی استخدامی برنامه وب معتبر 2016-04-28

استخدام برنامه نویس وب در شرکت معتبر
آگهی استخدام شرکت معتبر در تهران یک شرکت معتبر در تهران جهت تکمیل تیم برنامه نویسی خود از دارندگان شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید: برنامه نویس  مسلط به #ASP.NET MVC , C آشنا به  Javascript, CSS, HTML آشنا به Design Pattern، EF و MVVM, Knockoutjs حداقل دوسال سابقه کارمرتبط حقوق و مزایای عالی شماره […]

استخدام برنامه نویس وب در شرکت معتبر

آگهی استخدام شرکت معتبر در تهران یک شرکت معتبر در تهران جهت تکمیل تیم برنامه نویسی خود از دارندگان شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید: برنامه نویس  مسلط به #ASP.NET MVC , C آشنا به  Javascript, CSS, HTML آشنا به Design Pattern، EF و MVVM, Knockoutjs حداقل دوسال سابقه کارمرتبط حقوق و مزایای عالی شماره […]
استخدام برنامه نویس وب در شرکت معتبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس