آگهی استخدامی به بیمه اهواز 2016-05-27

دعوت به همکاری بیمه ما در اهواز
استخدام کارشناس فروش در اهواز نمایندگی بیه کد ۱۹۷۶ شرکت بیمه “ما” در نظر دارد از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید: شرایط ۱-تابعیت جمهوری اسلامی ۲-حداقل سن ۲۱ سال ۳-حداقل یک نفر ضامن معتبر ۴-قبولی در آزمون مصاحبه ردیف عنوان شغلی تعداد سابقه کاری ۱ مدیر فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری […]

دعوت به همکاری بیمه ما در اهواز

استخدام کارشناس فروش در اهواز نمایندگی بیه کد ۱۹۷۶ شرکت بیمه “ما” در نظر دارد از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید: شرایط ۱-تابعیت جمهوری اسلامی ۲-حداقل سن ۲۱ سال ۳-حداقل یک نفر ضامن معتبر ۴-قبولی در آزمون مصاحبه ردیف عنوان شغلی تعداد سابقه کاری ۱ مدیر فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری […]
دعوت به همکاری بیمه ما در اهواز

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس