آگهی استخدامی به بیمه زنجان 2016-04-14

دعوت به همکاری بیمه سامان برای استان زنجان
دعوت به همکاری بیمه سامان در زنجان از تمامی شهرهای استان زنجان متقاضی پذیرفته می شود . (زنجان – ابهر – خرمدره – طارم – ماهنشان – قیدار – ایجرود) فرصت استثنائی برای جویندگان کار با درآمد برابر با تلاش و فعالیت . اعطاء نمایندگی تخصصی بیمه های اندوخته ساز شرکت آتیه سازان بیمه سامان […]

دعوت به همکاری بیمه سامان برای استان زنجان

دعوت به همکاری بیمه سامان در زنجان از تمامی شهرهای استان زنجان متقاضی پذیرفته می شود . (زنجان – ابهر – خرمدره – طارم – ماهنشان – قیدار – ایجرود) فرصت استثنائی برای جویندگان کار با درآمد برابر با تلاش و فعالیت . اعطاء نمایندگی تخصصی بیمه های اندوخته ساز شرکت آتیه سازان بیمه سامان […]
دعوت به همکاری بیمه سامان برای استان زنجان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس