آگهی استخدامی به جهت استان 2016-04-30

دعوت به همکاری مهندسین جهت رتبه بندی در چند استان
دعوت به همکاری مهندسین عمران معماری مکانیک زمین شناسی از کلیه مهندسین عمران-معماری- مکانیک-برق-زمین شناسی و نقشه برداری و…(آقا) با حداقل ۳سال و۷ سال سابقه بیمه در استان های یزد-اصفهان-مشهد-مازندران-فارس-تهران جهت رتبه بندی دعوت بعمل می آید. (تسویه نقدی) ۰۹۳۶۴۳۳۱۸۵۵ ۰۲۱-۲۲۳۳۳۶۱۸ ایمیل ارسال رزومه : elnazghaferin@gmail.com

دعوت به همکاری مهندسین جهت رتبه بندی در چند استان

دعوت به همکاری مهندسین عمران معماری مکانیک زمین شناسی از کلیه مهندسین عمران-معماری- مکانیک-برق-زمین شناسی و نقشه برداری و…(آقا) با حداقل ۳سال و۷ سال سابقه بیمه در استان های یزد-اصفهان-مشهد-مازندران-فارس-تهران جهت رتبه بندی دعوت بعمل می آید. (تسویه نقدی) ۰۹۳۶۴۳۳۱۸۵۵ ۰۲۱-۲۲۳۳۳۶۱۸ ایمیل ارسال رزومه : elnazghaferin@gmail.com
دعوت به همکاری مهندسین جهت رتبه بندی در چند استان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس