آگهی استخدامی به مجتمع جنوبی 2016-04-17

دعوت به همکاری مجتمع گاز پارس جنوبی
آگهی استخدام مجتمع گاز پارس جنوبی آقایان بومی استان بوشهر که در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم جویای کار می باشند می توانند تا پایان روز ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ به سامانه اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ( http://185.71.195.20/LaborWeb/) مراجعه نموده و مشخصات فردی خود را ثبت و سپس به اداره مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه […]

دعوت به همکاری مجتمع گاز پارس جنوبی

آگهی استخدام مجتمع گاز پارس جنوبی آقایان بومی استان بوشهر که در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم جویای کار می باشند می توانند تا پایان روز ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ به سامانه اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ( http://185.71.195.20/LaborWeb/) مراجعه نموده و مشخصات فردی خود را ثبت و سپس به اداره مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه […]
دعوت به همکاری مجتمع گاز پارس جنوبی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس