آگهی استخدامی به مهندسین بندی 2016-04-13

دعوت به همکاری مهندسین جهت رتبه بندی
دعوت به همکاری مهندسین عمران معماری مکانیک زمین شناسی از کلیه مهندسین عمران-معماری- مکانیک-برق-زمین شناسی و نقشه برداری و…(آقا) با حداقل ۳سال و۷ سال سابقه بیمه در استان های آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – زنجان – گیلان – تهران-مرکزی جهت رتبه بندی دعوت بعمل می آید. (تسویه نقدی) ۰۹۳۶۴۳۳۱۸۵۵ ۰۲۱-۲۲۳۳۳۶۱۸  ایمیل ارسال رزومه : […]

دعوت به همکاری مهندسین جهت رتبه بندی

دعوت به همکاری مهندسین عمران معماری مکانیک زمین شناسی از کلیه مهندسین عمران-معماری- مکانیک-برق-زمین شناسی و نقشه برداری و…(آقا) با حداقل ۳سال و۷ سال سابقه بیمه در استان های آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – زنجان – گیلان – تهران-مرکزی جهت رتبه بندی دعوت بعمل می آید. (تسویه نقدی) ۰۹۳۶۴۳۳۱۸۵۵ ۰۲۱-۲۲۳۳۳۶۱۸  ایمیل ارسال رزومه : […]
دعوت به همکاری مهندسین جهت رتبه بندی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس