آگهی استخدامی تاکسی تاکسی مهرآفرین 2016-06-02

استخدام تاکسی تلفنی مهرآفرین
  به یک نفر منشی خانم جهت شیفت روز و یک نفر منشی آقا جهت شیفت شب  جهت کار در تاکسی تلفنی مهرآفرین  واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس: گویم شماره تماس: ۰۹۱۷۳۱۷۷۵۰۹ – ۳۶۷۱۲۰۲۱

استخدام تاکسی تلفنی مهرآفرین

  به یک نفر منشی خانم جهت شیفت روز و یک نفر منشی آقا جهت شیفت شب  جهت کار در تاکسی تلفنی مهرآفرین  واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس: گویم شماره تماس: ۰۹۱۷۳۱۷۷۵۰۹ – ۳۶۷۱۲۰۲۱
استخدام تاکسی تلفنی مهرآفرین

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس