آگهی استخدامی تاکسی تلفنی شیراز 2016-04-28

استخدام تاکسی تلفنی زاگرس در شیراز
  به یک آقا منشی جهت شیفت شب در شیراز نیازمندیم. آدرس: سراچ – خیابان پاییز – تاکسی تلفنی زاگرس شماره تماس: ۰۹۱۷۹۲۰۶۴۸۳ – ۳۸۳۷۲۰۳۰  

استخدام تاکسی تلفنی زاگرس در شیراز

  به یک آقا منشی جهت شیفت شب در شیراز نیازمندیم. آدرس: سراچ – خیابان پاییز – تاکسی تلفنی زاگرس شماره تماس: ۰۹۱۷۹۲۰۶۴۸۳ – ۳۸۳۷۲۰۳۰  
استخدام تاکسی تلفنی زاگرس در شیراز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس