آگهی استخدامی تایپیست سه ۹۵ 2016-07-11

استخدام تایپیست | سه شنبه ۲۲ تیر ۹۵
استخدام تایپیست در تهران تایپیست , انتشارات خیلی سبز , مسلط به فرمول نویسی , , , toulid@kheilisabz.com ۶۶۴۶۰۶۵۷ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ تایپیست وصفحه آرای حرفه ای , خانم مسلط بهwordوفرمول نویسی , باحقوق مکفی جهت کاردرانتشارات ۶۶۹۱۹۸۳۷ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ تایپیست خانم , مسلط به Word , و فرمول نویسی , جهت دفتر انتشارات , نیازمندیم , انقلاب […]

استخدام تایپیست | سه شنبه ۲۲ تیر ۹۵

استخدام تایپیست در تهران تایپیست , انتشارات خیلی سبز , مسلط به فرمول نویسی , , , toulid@kheilisabz.com ۶۶۴۶۰۶۵۷ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ تایپیست وصفحه آرای حرفه ای , خانم مسلط بهwordوفرمول نویسی , باحقوق مکفی جهت کاردرانتشارات ۶۶۹۱۹۸۳۷ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ تایپیست خانم , مسلط به Word , و فرمول نویسی , جهت دفتر انتشارات , نیازمندیم , انقلاب […]
استخدام تایپیست | سه شنبه ۲۲ تیر ۹۵

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس