آگهی استخدامی تایپیست چهارشنبه ۹۵ 2016-07-12

استخدام تایپیست | چهارشنبه ۲۳ تیر ۹۵
استخدام تایپیست در تهران تایپیست خانم , مسلط به word و excel , با حقوق و مزایا(محدوده خ بهشتی) ۲۲۷۴۲۹۳۶ – ۲۲۷۲۷۸۸۶ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ شرکت مهندسین مشاور , معتبر، جهت دفتر مرکزی خود , به تایپیست ماهر خانم , با۵سال سابقه نیازمنداست. تلفن: ۲ و ۸۸۹۵۵۲۰۱ تلفن: ۲ و ۸۸۹۸۹۶۴۱ فاکس: ۸۸۹۵۵۳۰۵ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ منشی خانم (ترجیحا […]

استخدام تایپیست | چهارشنبه ۲۳ تیر ۹۵

استخدام تایپیست در تهران تایپیست خانم , مسلط به word و excel , با حقوق و مزایا(محدوده خ بهشتی) ۲۲۷۴۲۹۳۶ – ۲۲۷۲۷۸۸۶ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ شرکت مهندسین مشاور , معتبر، جهت دفتر مرکزی خود , به تایپیست ماهر خانم , با۵سال سابقه نیازمنداست. تلفن: ۲ و ۸۸۹۵۵۲۰۱ تلفن: ۲ و ۸۸۹۸۹۶۴۱ فاکس: ۸۸۹۵۵۳۰۵ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ منشی خانم (ترجیحا […]
استخدام تایپیست | چهارشنبه ۲۳ تیر ۹۵

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس