آگهی استخدامی تایپیست | ۹۵ 2016-06-15

استخدام تایپیست | پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵
استخدام تایپیست در تهران به یک تایپیست خانم ماهر , آشنا به WORD و EXCEL , ترجیحاً محدوده پونک ۴۴۴۲۰۹۲۴ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ تایپیست و صفحه آرا , جهت انتشارات , ۶۶۴۸۲۵۶۰ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک طراح جلد و صفحه آرای , کتاب (ترجیحا با Word ) , در یک انتشارات معتبر ۸۸۸۶۵۱۲۰ و ۸۸۸۶۵۱۲۸ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ تایپیست وصفحه […]

استخدام تایپیست | پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵

استخدام تایپیست در تهران به یک تایپیست خانم ماهر , آشنا به WORD و EXCEL , ترجیحاً محدوده پونک ۴۴۴۲۰۹۲۴ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ تایپیست و صفحه آرا , جهت انتشارات , ۶۶۴۸۲۵۶۰ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به یک طراح جلد و صفحه آرای , کتاب (ترجیحا با Word ) , در یک انتشارات معتبر ۸۸۸۶۵۱۲۰ و ۸۸۸۶۵۱۲۸ _____________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ تایپیست وصفحه […]
استخدام تایپیست | پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس