آگهی استخدامی تعدادی بسته کاری 2016-08-02

استخدام تعدادی خانم جهت بسته بندی و اتو کاری
  به تعدادی خانم جهت بسته بندی و اتو کاری سیمونی در محدوده سه راه جمهوری تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۶۶۱۷۴۴۰۹

استخدام تعدادی خانم جهت بسته بندی و اتو کاری

  به تعدادی خانم جهت بسته بندی و اتو کاری سیمونی در محدوده سه راه جمهوری تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۶۶۱۷۴۴۰۹
استخدام تعدادی خانم جهت بسته بندی و اتو کاری

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس