آگهی استخدامی تعدادی جهت تبریز 2016-07-23

استخدام تعدادی خانم جهت امور دفتری در تبریز
  به تعدادی خانم  با روابط عمومی بالا جهت امور دفتری در تبریز نیازمندیم. مزایا : حقوق مکفی + مزایا شماره تماس: ۰۹۱۴۴۱۳۶۸۵۸ آدرس: خیابان پاستور جدید  

استخدام تعدادی خانم جهت امور دفتری در تبریز

  به تعدادی خانم  با روابط عمومی بالا جهت امور دفتری در تبریز نیازمندیم. مزایا : حقوق مکفی + مزایا شماره تماس: ۰۹۱۴۴۱۳۶۸۵۸ آدرس: خیابان پاستور جدید  
استخدام تعدادی خانم جهت امور دفتری در تبریز

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس