آگهی استخدامی تعدادی نیرو پوشاک 2016-06-09

استخدام تعدادی نیرو جهت تولیدی پوشاک
  به تعدادی نیروی آقا و خانم جهت تولیدی پوشاک در محدوده حصارک البرز نیازمندیم . تلفن تماس : ۳۴۸۱۲۷۷۲ – ۰۹۳۵۴۹۳۹۸۹۳

استخدام تعدادی نیرو جهت تولیدی پوشاک

  به تعدادی نیروی آقا و خانم جهت تولیدی پوشاک در محدوده حصارک البرز نیازمندیم . تلفن تماس : ۳۴۸۱۲۷۷۲ – ۰۹۳۵۴۹۳۹۸۹۳
استخدام تعدادی نیرو جهت تولیدی پوشاک

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس