آگهی استخدامی تعدادی پایه بیرجند 2016-07-14

استخدام تعدادی راننده با گواهینامه پایه دو یا ب دو در بیرجند
  به تعدادی راننده با گواهینامه پایه دو یا ب دو جهت کار در آژانس واقع در بیرجند نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۵۳۶۲۰۴۷۰

استخدام تعدادی راننده با گواهینامه پایه دو یا ب دو در بیرجند

  به تعدادی راننده با گواهینامه پایه دو یا ب دو جهت کار در آژانس واقع در بیرجند نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۵۳۶۲۰۴۷۰
استخدام تعدادی راننده با گواهینامه پایه دو یا ب دو در بیرجند

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس