آگهی استخدامی تولیدی تن شیراز 2016-06-06

استخدام تولیدی تن پوش در شیراز
  به تعدادی چرخکار ترجیحا مانتو دوز و اتوکار ماهر در شیراز نیازمندیم. مزایا: حقوق هفتگی یا ماهیانه آدرس: قاآنی – کوچه ۱۵ – تولیدی تن پوش شماره تماس: ۳۷۳۶۸۳۲۰ – ۰۹۳۰۴۷۹۳۶۰۸  تاریخ درج آگهی ۱۱ اردیبهشت ۹۵

استخدام تولیدی تن پوش در شیراز

  به تعدادی چرخکار ترجیحا مانتو دوز و اتوکار ماهر در شیراز نیازمندیم. مزایا: حقوق هفتگی یا ماهیانه آدرس: قاآنی – کوچه ۱۵ – تولیدی تن پوش شماره تماس: ۳۷۳۶۸۳۲۰ – ۰۹۳۰۴۷۹۳۶۰۸  تاریخ درج آگهی ۱۱ اردیبهشت ۹۵
استخدام تولیدی تن پوش در شیراز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس