آگهی استخدامی تولیدی تولیدی حاجیان 2016-05-19

استخدام تولیدی حاجیان
  تولیدی حاجیان در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی خیاط بیرون بر جهت شلوار زنانه کتان، لی و پارچه ای نیازمند است. تلفن: ۰۹۱۲۶۴۹۲۴۰۳ – ۵۵۸۱۴۵۵۷ حاجیان

استخدام تولیدی حاجیان

  تولیدی حاجیان در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی خیاط بیرون بر جهت شلوار زنانه کتان، لی و پارچه ای نیازمند است. تلفن: ۰۹۱۲۶۴۹۲۴۰۳ – ۵۵۸۱۴۵۵۷ حاجیان
استخدام تولیدی حاجیان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس