آگهی استخدامی تکنسین و رایانه 2016-06-14

استخدام تکنسین برق و الکترونیک آشنا به رایانه
  تکنسین برق و الکترونیک آشنا به کامپیوتر در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۹۱- ۸۸۱۷۶۸۸۹

استخدام تکنسین برق و الکترونیک آشنا به رایانه

  تکنسین برق و الکترونیک آشنا به کامپیوتر در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۹۱- ۸۸۱۷۶۸۸۹
استخدام تکنسین برق و الکترونیک آشنا به رایانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس